Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • plkz
  • Początkujący
2009-09-26T14:16:09+02:00
Góry - wielkie wyniosłości skorupy ziemskiej powstałe w wyniku ruchów górotwórczych lub procesów wulkanicznych; ostateczny kształt otrzymują w wyniku procesów denudacyjnych, lub wietrzenia

wyżyna - obszar powierzchni Ziemi wyniesiony na wys. co najmniej 200-300 m n.p.m. Cechuje się stosunkowo słabo urozmaiconą rzeźbą, nieprzybierającą charakteru górskiego

nizina - obszar powierzchni Ziemi położony na wys. od 0 do 300 m n.p.m. Może być płaska, falista lub pagórkowata
2009-09-26T14:16:29+02:00


GÓRA- WYPUKŁA FORMA UKSZTAŁTOWANIA TERENU, o wysokościach względnych [ w stsunku do najbliższych den dolinnych ] powyżej 300 m.


WYŻYNA - to obszar, którego wysokości bezwzględne przekraczają 300 m n.p.m., a wysokości względne są mniejsze niż 300 m.

NIZINA- forma ukształtowania terenu, obszar leżący na wysokości od 0 do 300 m n.p.m. .