Odpowiedzi

2010-01-12T20:23:54+01:00
Sądzę że będzie to znaczyło tyle że Antartyda jest tak samo potrzeba jak na przykład pustynia sahara. Gdyby nie było Antartydy to nie było by wielu zwierząt które tam mieszkają.
1 4 1
2010-01-12T20:25:18+01:00
Antarktyda - siódmy kontynent świata- zajmuje centralną część Antarktyki. Antarktyka to rozległe obszary wodne i lądowe położone wokół bieguna południowego naszego globu. Nazwa ta pochodzi prawdopodobnie od dwóch greckich wyrazów: anti- naprzeciw i arktos- niedźwiedź. Można zatem uważać, że grecka nazwa Antarktikos odnosi się do obszarów położonych naprzeciw gwiazdozbioru Małej czy Wielkiej Niedźwiedzicy lub Arktyki, obejmującej północne obszary kuli ziemskiej.
Antarktyda jest kontynentem sześciu biegunów. Południowy biegun geograficzny, gdzie na 90° szer. S zbiegają się wszystkie południki, leży na wysokości 2800 m n.p.m. i nie jest centralnym punktem tego kontynentu.
W geometrycznym centrum Antarktydy został wyznaczony biegun niedostępności. Jest on odległy od wszystkich wybrzeży o około
2000 km. Leży na wysokości 3917 m n.p.m., a jego współrzędne wynoszą: 82° szer. geogr. S i 55° dł. W. Na wybrzeżu Ziemi Adeli znajduje się biegun wiatrów. Jest to miejsce występowania najsilniejszych stałych wiatrów na kuli ziemskiej, dochodzących do 80 km/s (308 km/h). Tu zlokalizowana jest francuska stacja badawcza Dumont d’Urville.
Biegun ziemskiego pola magnetycznego, tj. południowy biegun magnetyczny, ma zmienne położenie. Nie znajduje się on na powierzchni ziemi, gdzie występowanie licznych metali w skorupie ziemskiej zakłóca ople magnetyczne, lecz nad nią, na pewnej wysokości, gdzie wpływ anomalii wywołanych skorupą ziemską jest mniejszy i można mierzyć rzeczywiste pole magnetyczne.
Biegun geomagnetyczny, a więc rejon, w którym zachodzi do zakłóceń magnetycznych, znajduje się w połowie odległości między biegunem geograficznym a magnetycznym.
Szóstym biegunem na Antarktydzie jest południowy biegun zórz polarnych, który leży na zachód od morza Rossa na Ziemi Mary Byrd. Jest to miejsce, gdzie zjawisko zórz polarnych występuje z największym natężeniem.
Antarktyda to ogromny kontynent. Jest on prawie dwukrotnie większy od Australii, a półtora raza od Europy. Długość linii brzegowej Antarktydy wynosi około 27000 km.
Antarktyda dzieli się wzdłuż zewnętrznych stoków Gór Transantarktycznych na Antarktydę Wschodnią, większą (ok. 10 mln km2) i bardziej zwartą, położoną prawie w całości na półkuli wschodniej, i Antarktydę Zachodnią, mniejszą i bardziej rozczłonkowaną, z Półwyspem Antarktycznym.
2 1 2