Odpowiedzi

2010-01-13T01:51:15+01:00
D = 11/3 g/cm³ gestość ołowiu
D = 4 mm - srednica 1 kulki ołwianej
R = 1/2d = 2 mm = 0,2 cm promień 1 kulki ołwianej
M = 1kg = 1000 g - masa ołowiu


x = ? - ilość kulek ołowianych o średnicy 4 mm

1. Obliczam objetość 1 kulki ołowianej
V = 4/3*π*R³
V = 4/3*π* (0,2cm)³
V = 4/3*π*0,008 cm³
V = (4/375)*π
V = ok. 0,0334933 cm³

2. Obliczam masę 1 kulki ołowianej
Korzystam ze wzoru : d = m : V
gdzie d- gestość ołowiu
m- masa kulki ołowianej
V - objetość kulki ołowianej

m = d*V
m = 11/3 g/cm³ *0,0334933 cm³
m = ok.0,1228 g

3. Obliczam ile kulek można odlać z 1 kg ołowiu

x = M : m
x = 1000 g : 0,12281 g
x = 8142,6 kulki
x = 8142 kulki lub x = 8143 kulki