Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T20:34:57+01:00
Bóg:
- Stwórca, budowniczy, rzemieślnik ("Deus Faber") - "(...)Tyś niebo zbudował (...)", "Tyś fundament założył (...)"
-Artysta - "I złotymi gwiazdami ślicznieś uchaftował (...)"
- Dobroczyńca - "(...)hojne dary", "Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie(...) Z Twoich rak wszelkie źwierzę patrza swej żywności(...)", "Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie"
-Opiekun, Dobry Ojciec - "Chowaj nas(...) niech będziem pod skrzydłami Twemi"

Świat:
-piękny
-doskonały
-bezpieczny
-ogromny, nieograniczony
-różnorodny

A człowieka nie wiem :(

Wiersz jest pochwałą Boga wyrażoną przez pochwałę świata.