Napisz krótki referat.... na przynajmniej 3 proszę

ma on posiadać ciekawoski między innymi ma być coś o :
-Algorytmach
-System dziesiętny
-o Pascalu
-o Wilhelmie Schickard
- o Abrahamie Sternie
-o Adzie Agusa
-Hollerith
- coś o maszynie Collos
- i o Rajewskim
nie musicie pisać o wszystkim lecz prosze o opisanie większości :) :***

1

Odpowiedzi

2010-01-12T20:32:57+01:00
ALGORYTM-Zwykle algorytmy pracują na danych wejściowych i uzyskują z nich dane wyjściowe. Informacje zapisane w pamięci maszyny traktuje się jako jej stan wewnętrzny. Niektóre algorytmy mają za zadanie wyłącznie przeprowadzanie komputera z jednego stanu wewnętrznego do innego.Każdy algorytm komputerowy musi być wprowadzony do komputera w bardzo rygorystycznie zdefiniowanym języku. Ludzie często komunikując się przesyłają między sobą informację wieloznaczne. Komputery mogą reagować tylko na całkowicie jednoznaczne instrukcje. Jeżeli dany algorytm da się wykonać na maszynie o dostępnej mocy obliczeniowej i pamięci oraz akceptowalnym czasie, to mówi się że jest obliczalny

PASCAL-dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego poziomu, ogólnego zastosowania, oparty na języku Algol. Został opracowany przez Niklausa Wirtha w 1970 roku. Nazwa języka pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka, matematyka i filozofa Blaise Pascala.Jedną z popularniejszych implementacji kompilatorów tego języka był produkt firmy Borland International – Turbo Pascal. W chwili obecnej dość mocno rozpowszechnionym obiektowym dialektem języka Pascal jest Object Pascal, który stanowi podstawę dla takich języków jak Delphi, Delphi.NET, Oxygene


ADA agusta-ADA, informatyczny język programowania wysokiego poziomu, opracowany 1975 roku na zlecenie Departamentu Obrony USA. Przeznaczony do tworzenia dużych systemów informatycznych, zwłaszcza takich, w których w wielu procesach działajAcych jednoczeŚnie sĄ przetwarzane dane napływające z otoczenia w trakcie pracy systemu. Zastosowano w nim rozwiązania umożliwiające programowanie wielu połączonych procesorów lub komputerów (zadania wykonywane asynchronicznie, z mechanizmami spotkania), tzw. obsługę wyjątków, definiowanie arytmetyki i typów, niezależną kompilację modułów i innych.