Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T20:29:47+01:00
Nie mają żadnego ładunku elektrycznego. Potwierdzeniem korpuskularnej natury światła jest zjawisko fotoelektryczne, którego nie można wyjaśnić, opierając się na założeniu o falowej naturze światła. W zaciemnionym pomieszczeniu nie można było by wykonywać obliczeń na kal­kulatorze zasilanym ogniwem fotoelektrycznym. Dopiero po oświetleniu ekranu kalkulator zadziałał. Pod wpływem światła w ogniwie kalkulatora pojawia się napięcie zasilające obwód kalkulatora. Zachodzi zjawisko fotoelektryczne. Zjawisko to polega na tym, że gdy światło pada na powierzchnię metalu, fotony wnikają do środka i zderzając się z elektronami, przekazują im część swojej energii. Elektrony, mając teraz większą energię kinetyczną, mogą wydostać się na zewnątrz me­talu bądź oderwać się od swoich atomów i przejść do gazu elektronowego, po­zostając wewnątrz metalu. W pierwszym przypadku masz do czynienia ze zja­wiskiem fotoelektrycznym zewnętrznym, a w drugim - ze zjawiskiem foto­elektrycznym wewnętrznym.
2 4 2