Zadanie1)Zastosuj odpowiednie wzory skróconego mnożenia.
a)(x+6)²=
b)(√3+a)²=
c)(√5-b)²=
d)(a-8)²=
e)(6x-8y)²=
f)(√5a-√10b)²=
g)(4x²-y³)(4x²+y³)=
zadanie2-Zredukuj wyrazy podobne.
a)-(2x-x²)-[2-3x-(2x³-3x+4)]=
b)(2x-5y-6)(4x+2y+8)=
zadanie3-zapisz podane zdania w postaci wyrażeń algebraicznych.
a)liczbę o 15 większa od podwojonej liczby n
b)liczbę o 63% większa od sumy liczb a i b.

2

Odpowiedzi

2010-01-12T20:34:18+01:00
A). (x+6)^ = x^+12x+26 (równanie kwadratowe, nie wiem czy deltę musisz liczyc.. czy Ci potrzeba)
b)(√3+a)²=3+2√3a +a^
c)(√5-b)²=5-2√5b+b^
d)(a-8)²=a^-16a+64
e)(6x-8y)²=36x^-96xy+64y^
f)(√5a-√10b)²=5a^-2√50ab+10b^
g)(4x²-y³)(4x²+y³)=16xdo4-ydo6

zadanie3-zapisz podane zdania w postaci wyrażeń algebraicznych.
a)liczbę o 15 większa od podwojonej liczby n = 2n+15
b)liczbę o 63% większa od sumy liczb a i b. = (a+b)+0,63

nie wiem czy dobrze.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T20:40:39+01:00
Zad. 1
a) x² + 12x + 36
b) 3 + a*2√3 + a²
c) 5 - b*2√5 + b²
d) a² - 16a + 64
e) 36x² - 96xy + 64y²
f) 5a² - 2ab*√50 + 10b²
g) 16x⁴-y⁶

zad. 2
a) 2 - 2x + x² + 2x³
b) 8x² - 16xy - 8x - 52y - 10y² - 48

zad. 3
a) 2n + 15
b) 163% (a+b)

Pozdro xd

P.S. Na pewno dobrze :)