Rozwiąż chemograf, identyfikując substancje oznaczone A, B, D oraz napisz i uzgodnij odpowiednie równania reakcji. Podaj nazwy substancji ukrytych pod literami A, B, D

Ca → (nad strzałką ma być +O²) A → (nad strzałką +H₂O) B → (nad strzałką +CO₂) → D

2

Odpowiedzi

2011-07-07T19:52:31+02:00

1.1.\ 2Ca+O_2-->2CaO\\ 2.\ CaO+H_2O-->Ca(OH)_2\\ 3.\ Ca(OH)_2+CO_2-->CaCO_3+H_2O

 

A-->tlenek wapnia

B-->wodorotlenek wapnia

C-->węglan wapnia

8 4 8
2011-07-07T20:42:41+02:00

A - tlenek wapnia (CaO)

2Ca + O₂ ->2CaO

B - wodorotlenek wapnia (Ca(OH)₂)

CaO + H₂O -> Ca(OH)₂

D - węglan wapnia (CaCO₃)

Ca(OH)₂ + CO₂ ->CaCO₃ + H₂O

9 3 9