1. Pomyśl o postanowieniach , które możesz powziąć teraz. Pomyśl o:
YOUR FAMILY, HOUSEWORK, HEALTH, FRIENDS, SCHOOL, ENGLISH

Napisz 6 zdań o rzeczach które powinieneś robić, a których nie powinieneś.

np.: I should go to bed earlier.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T21:08:47+01:00
1. I schould stop arguing with my sister.
2.i schould put the rubbish out.
3.i schouldn't eat a lot of sweets.
4.i schould be nice to my friends.
5.i schould revise for test.
6. i schould take extra English lessons.

zdania są na pewno poprawne gramatycznie i nie mają błędów w pisowni ;)
9 4 9