Wpisz nazwy polskich miast, których współrzędne geograficzne zamieszczono poniżej.
1. 50°48'N, 19°07' E
2. 53°08'N, 18°00'E
3. 54°10'N, 19°22'E
4. 50°52'N, 20°38'E
5. 52°25'N, 16°55'E
6. 51°05'N, 17°00'E
7. 50°03'N, 21°00' E
8. 51°46'N, 18°05'E
9. 53°18'N, 23°08'E
10. 52°35'N, 17°35'E
11. 49°47'N, 22°47'E
12. 50°03'N, 22°00'E

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-26T14:41:15+02:00
1.Częstochowa
2.Bydgoszcz
3.Elbląg
4.Kielce
5.Poznań
6.Wrocław
7.Tarnów
8.Kalisz
9. Białystok
10.Gniezno
11. Przemyśl
12.Rzeszów
55 4 55
2009-09-26T14:41:53+02:00
1. 50°48'N, 19°07' E - Częstochowa
2. 53°08'N, 18°00'E - Bydgoszcz
3. 54°10'N, 19°22'E - Elbląg
4. 50°52'N, 20°38'E - Kielce
5. 52°25'N, 16°55'E - Poznań
6. 51°05'N, 17°00'E - Wrocław
7. 50°03'N, 21°00' E - Tarnów
8. 51°46'N, 18°05'E - Kalisz
9. 53°18'N, 23°08'E - Białystok
10. 52°35'N, 17°35'E - Gniezno
11. 49°47'N, 22°47'E - Przemyśl
12. 50°03'N, 22°00'E - Rzeszów
45 4 45
2009-09-26T15:00:27+02:00
1. Częstochowa
2. Bydgoszcz
3. Elbląg
4. Kielce
5. Poznań
6. Wrocław
7. Tarnów
8. Kalisz
9. Białystok
10. Gniezno
11. Przemyśl
12. Rzeszów
36 4 36