Mam zadanie z matematyki z plusem dla klasy 2 gim nowa wersja prosze ważne !!!!!!!
5 zad str 96

A)2x-3y =7
3x-5y = 11

B)5p-2r = 21
3p +5r = -6

C)2x-3y = 10
5x+5y = 0

D)5v+4v2=4
7V1+5v2=6

E)4x+5y=12,3
3x -2y =-4

F)3x-o,2y=35
2,5x-5y =5


ZAD 6 strona 96
A)2x+3y=0,5
3x+y=-1

B)2x+y=14
8x+jesdna druga w ułamku y=35

C) 3x+4y=2
5x+7y=1


1

Odpowiedzi

2010-01-12T21:25:47+01:00
A)
2x-3y =7 /*5
3x-5y = 11/*(-3)
10x-15y=35
-9x+15y=-33
______________
x=2

10*2-15=35
20-15=35
15=15y/:15
y=-1

B)
5p-2r = 21/*5
3p +5r = -6/*2
25p-10r=105
6p+10r=-12
________________
31p=93/:31
p=3

5*3-2r=21
21-15=2r
6=-2r
r=-3


C)
2x-3y = 10/*5
5x+5y = 0/*3
10x-15y=50
15x+15y=0
____________
25x=50/:25
x=2

10*2-15y=50
50-20=-15y
30=-15y/:(-15)
-2=y
x=2D)
5v1+4v2=4/*5
7V1+5v2=6/*(-4)
25v1+20v2=20
-28v1-20v2=-24
_________________
3v1=4/:3
v1=1i1/3

5*4/3+4v1=4
20/3+4v2=4
20/3-4=-4v2/:2
-2/3=v2
E)
4x+5y=12,3/*2
3x -2y =-4/*5
8x+10y=24,6
15x-10y=-20
______________
23x=4,6/:23
x=0,2

8*0,2+10y=24,6
1,6+10y=24,6
24,6-1,6=10y
22=10y/:10
y=2,2Zaad.6

A)
2x+3y=0,5
3x+y=-1
2x+3y=0,5
y=-1-3x----> to przepisujemy do każdego następnego

2x+3(-1-3x)=0,5
--->

2x-3-9x=0,5
------>

-7x=0,5+3 /:(-7)
----->

x=-0,5
y=0,5B)
2x+y=14
8x+1/2y=35

y=14-2y---> przepisujemy
8x+1/2y=35
8x+1/2(14-2x)=35
---->

8x+7-x=35
-------->

7x=35-7/:7
------->

x=4
y=6


C)
3x+4y=2/*(-7)
5x+7y=1/*4
-21x-28y=-14
20x+28y=4
___________
x=-10

3*(-10)+4y=2
-30+4y=2

-28=4y/:4
-7=y