Zadanie 1

Wyjaśnij, na czym polega rekombinajca genetyczna zachodząca podczas mejozy.


zadanie 2

uzupełnij zdanie :

Kariotyp człowieka to zestaw 46 chromosomów. 22 pary spośród nich to chromosomy ....

zadanie 3

Uzupełnij poniższe zdania, pamiętając o prawie czystości gamety :
a) Homozygota dominująca pod względem danego genu wytwarza ..... % gamet z allelem dominującym tego genu.
b) Heterozygota pod względem danego genu wytwarza ... % gamet z allelem recesywnym tego genu.

2

Odpowiedzi

2010-01-12T22:35:42+01:00
Na pierwsze nie umiem
2. Kariotyp człowieka to zestaw 46 chromosomów.22 pary to chromosomy homologiczne a para 23 to chromosomy płciowe.
3.a]100procent
b]5oprocent
2010-01-12T22:37:15+01:00
Mejoza-podzialkomorki,wczasie ktorego z jednej komorki diploidalnej powstaja cztery haploidaln nic wiecej nie wymyslee.