PILNE ! PROSZĘ O POMOC .

1. Pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi 486 cm do kwadratu.
Oblicz V i przekątne ściany bocznej oraz sześcianu.

2.Objętość sześcianu wynosi 729cm do kwadratu.Oblicz pole powierzchni całkowitej ,przekątną sześciany oraz pole przekroju przekątnego sześcianu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T23:11:54+01:00
1. Pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi 486 cm do kwadratu.
Oblicz V i przekątne ściany bocznej oraz sześcianu.
Pc = 486 cm²
a - bok szescianu

V = ? - objetość szescianu
d= ? - przekatna ściany bocznej ( kwadratu)
D = ? - przekatna sześcianu

1. Obliczam bok a
Pc = 486 cm²
Pc = 6*a ²
6*a² = 486 cm²
a² = 486 cm² : 6
a² = 81 cm²
a = √(81cm² )
a = 9 cm

2. Obliczam objętość szescianu
V = a³
V = (9cm)³ = 729 cm³
V = 729 cm³

3. Obliczam przekatną d sciany szescianu ( kwadratu)

d = a*√2
d = 9cm*√2
d = 9√2 cm

4. Obliczam przekatną D szescianu
D = a*√3
D = 9cm*√3
D = 9√3 cm


2.Objętość sześcianu wynosi 729cm do kwadratu.Oblicz pole powierzchni całkowitej ,przekątną sześciany oraz pole przekroju przekątnego sześcianu

V = 729 cm³
a - bok szescianu
Pc = ? - pole powierzchni całkowitej
D = ? - przekatna szescianu
d - przekatna sciany sześcianu
Pp =? - pole przekroju poprzecznego sześcianu

1. Obliczam bok a szescianu
V = 729 cm³
V = a³
a³ = 729 cm³
a = pierwiastek 3-ego stopnia z 729
a = 9 cm

2. Obliczam Pc - pole całkowite szescianu
Pc = 6*a²
Pc = 6*(9cm)²
Pc = 6*81 cm²
Pc = 486 cm²

3. Obliczam przekatną sześcianu
D = a*√3
D = 9√3 cm

4. Obliczam przekatną ściany zescianu
d = a*√2 cm
d = 9√2 cm

4.Obliczam pole przekroju poprzecznego sześcianu
Pp = a*d
Pp = 9cm*9√2 cm
Pp = 81√2 cm²