Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T21:03:01+01:00
1)Port był pierwszy. I to o całe 4 lata. Przyczyną sprawczą powstania Gdyni była właśnie budowa portu. Decyzja taka została podjęta 80 lat temu.


Cóż, warto zagłębić się w historii i przypomnieć, że na Gdynię jako miejsce ?bardzo sposobne? do budowy portu wojennegp wskazywał już królowi Władysławowi IV hetman Stanisław Koniecpolski i inżynier królewski Jan Pleitner. Do budowy portu gdyńskiego wtedy nie doszło - rozbudowano Puck i port warownię na Półwyspie Helskim. Inna inicjatywa budowy portu we wiosce Gdynia powstała w roku 1893, kiedy to 24 rybaków z Gdyni i 28 z Oksywia napisało w tej sprawie petycję do władz pruskich. Kolejna próba budowy portu rybackiego pod Oksywiem przypada na rok 1910. I znowu wszystko zakończyło się fiaskiem.


Dopiero odrodzona II Rzeczpospolita zabrała się za budowę gdyńskiego portu. 6 maja 1920 roku kierownik Wydziału Budowy Portów Sekcji Technicznej Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych inż. Tadeusz Wenda wydelegowany został na Wybrzeże celem sprawdzenia możliwości eksploatacyjnych... portu gdańskiego. 20 czerwca 1920 roku Tadeusz Wenda złożył ?sprawozdanie z czynności?.

2)*kraje bałtyckie (Estonia, Łotwa) i Finlandia staną się strefą wpływów i przyszłym terytorium ZSRR, a północna granica Litwy (z Łotwą) stanowić ma granicę pomiędzy strefami interesów Niemiec i ZSRR (zobacz: okupacja krajów bałtyckich)
*Na obszarach należących do państwa polskiego strefy interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu[7].
*strona radziecka podkreśla swoje zainteresowanie Besarabią, ze strony niemieckiej stwierdza się zupełne niezainteresowanie odnośnie tego terytorium.
1 1 1
2010-01-12T21:03:40+01:00
1. Ponieważ Polska nie miała dostępu do innego portu.
2.Dodatkowym punktem paktu było to ze podziela polske tzw 4 rozbiór polski