Samochód jechał z miejscowości A do miejscowości B z prędkością V1 a z miejscowości B do C z prędkością V2.
Oblicz prędkość średnią, szybkość średnią samochodu zakładając, że droga |AB|=|BC| i tor ruchu rzeczywistego |AB| był prostopadły do toru ruchu |BC|

1