Samochód jechał z miejscowości A do miejscowości B z prędkością V1 a z miejscowości B do C z prędkością V2.
Oblicz prędkość średnią, szybkość średnią samochodu zakładając, że droga |AB|=|BC| i tor ruchu rzeczywistego |AB| był prostopadły do toru ruchu |BC|

1

Odpowiedzi

2013-07-01T18:57:43+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

v_{sr}=\frac{s_1+s_2}{t_1+t_2},\ gdzie\ s_1=s_2\\\\ v_{sr}=\frac{2s}{t_1+t_2}\\\\ v=\frac{s}{t}\Rightarrow t=\frac{s}{v}\\\\ v_{sr}=\frac{2s}{\frac{s}{v_1}+\frac{s}{v_2}}\\\\ v_{sr}=\frac{2}{\frac{1}{v_1}+\frac{1}{v_2}}\\\\ v_{sr}=\frac{2v_1*v_2}{v_1+v_2}\\\\