Ciało przebyło ruchem jednostajnie przyspieszonym w ciągu piątej sekundy od chwili rozpoczęcia ruchu drogę 2,5 m. Jaką prędkość końcową osiągnęło to ciało?

Kulka stoczyła się z deski o długości 2 m w czasie 4 s ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym. Ile wynosiła prędkość średnia i końcowa kulki na desce?

1

Odpowiedzi

2010-01-12T21:15:56+01:00
Dane:
t=5s
s=2,5m
Szukane:
v=?
Rozwiązanie:
s=at(kwadrat)/2 |*2
2s=at(kwadrat) |:t(kwadrat)
2s/t(kwadrat)= a
a=2*5/2,5(kwadrat)
a=10/6,25
a=1,6
a=v/t |*t
v= at
v=1,6*5
v=8 m/sDane:
s=2m
t=4s
Szukane:
Vś= ?
Rozwiązanie:
Vś=s/t
Vś= 2/4
Vś=0,5 m/s
2 2 2