Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T21:10:35+01:00
Demagodzy w starożytnej Grecji byli przemówcami,
Pw.G-P
-osłabienie Grecji w wojnie domowej
-chęć zdobycia większych obszarów
-chęć udowodnienia swojej potęgi
2010-01-12T21:14:13+01:00
Demagog - w starożytnych Atenach przywódca stronnictwa ludowego. Termin ten, podobnie jak i demokracja, wszedł w użycie w czasach Peryklesa (połowa V w. p.n.e.). Później pojęcie to przybrało znaczenie pejoratywne i zaczęto tak określać polityków, którzy składali efektowne, lecz nierealne obietnice, obliczone wyłącznie na poklask.
- dążenie do zdobycia Azji Mniejszej które zamieszkiwanie było przez greków
- opanowanie przez króla perskiego Dariusz I kolonii greckich nad cieśninami czarnomorskimi,
- nakładanie dużych danin-przejęcie kontroli w handlu.
W konsekwencji wybuchło powstanie antyperskie w polis Jonii.
1 5 1