Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T21:18:06+01:00
Judaizm – religia monoteistyczna, ukształtowana w II tysiącleciu p.n.e.; stanowi religię narodową Żydów. Jest też pierwszą religią abrahamową. Jej wyznawcy znajdują się na całym świecie, ale obecnie jest ich najwięcej w Stanach Zjednoczonych – 5,6 mln i Izraelu – 4,7 mln. Podstawą judaizmu jest wiara w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym), będącego nie tylko Stwórcą świata, ale także jego stałym "nadzorcą", czy też "opiekunem". Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się nakazom Boga. Z judaizmu wywodzi się chrześcijaństwo.

2 3 2
2010-01-12T21:19:42+01:00
A.Wyznawców judaizmu od chrześcijan różni przede wszystkim wizja Boga.
b.W 313 roku był edykt mediolański zezwalający na swobodny rozwój chrześcijaństwa w rzymie.
Ślady kultury chrześcijańskiej
1 literatura chrześcijańska
-święty Hieronim przełożył z języka orginalnego na łacinę pismo święte
2Malarstwo
- malowidła ścienne w podziemnych korytarzach zwane katakumbami
3Męczennicwo
umacnianie wiary w Jezusa
4 Budownictwo sakralne
Powastanie pierwszych świątyń
Przed edyktem mediolańskim chrześcijanie kryli się w katakumbach
2 1 2