Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-12T21:25:37+01:00
Z działa o masie M = 1000 kg wystrzelono pocisk o masie m =1 kg. Oblicz energie kinetyczną odrzutu ciała, jesli pocisk opuszcza lufę z prędkością v = 400 m/s.
Zachowany jest pęd układu, czyli wartości pędu spełniają warunek
Mu = mv
stąd u =v m/M
u = 400 * 1 /1000 m/s = 0,4 m/s
energia kinetyczna działa
E=1/2Mu<sup>2</sup>
M=0,5 * 1000 * 0,4<sup>2</sup>J = 80 J
2 3 2