1.Uzupełnij.
Siła jest wielkościa fizyczną, którą przedstawiamy graficznie za pomoca .........., a zatem siła jest........wektorowa. Aby w pełni okreśłić siłe, trzeba podac cztery charakterystyczne czechy: ......... , ............... , ......... ,............... . Siłę oznaczamy symbolem...., a jednostkąsiły jest..... . Jeżeli na ciało działaja dwie lub .... sił i siły te mają taki sam kierunek i takie same ..... , to sume tych sił nazywamy ..... . Jeżęli dwie siły równe co do ..... o tym samym kierunku, ale o przeciwnych........ działaja na cialo , to ich wypadkowa jest rowna..... .


2.Na ciałó A działąja dwie sily o tym samym kierunku. Przedstaw graficzna opisna sytuacje, dobierajac odpowiednia skale.

a)Siła F1=500N, a siłą F2=400N; sił mają zwroty przeciwne(F1 w lewo a F2 w prawo).

1cm=.......?

Siłą wypadkowa Fw=.....

b)Siła F1=100N i sila F2=100N; obie sily maja zwroty zgodne-------w prawo
1cm=......
Siłą wypadkowa Fw=.............

c)Siłąf1=1000N i sila F2=1000N;sily maja przeciwne zwroty(f1w prawo a F2 w lewo)

1cm=....?

Sila wypadkowa Fw=....?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T21:36:53+01:00
Siła jest wielkościa fizyczną, którą przedstawiamy graficznie za pomoca .....wektora....., a zatem siła jest.....wielkością...wektorowa. Aby w pełni okreśłić siłe, trzeba podac cztery charakterystyczne czechy: ....kierunek..... , .......zwrot........ , ....długośc..... ,........wartośc....... . Siłę oznaczamy symbolem..F.., a jednostkąsiły jest...1 Niuton.. . Jeżeli na ciało działaja dwie lub ..więcej.. sił i siły te mają taki sam kierunek i takie same ...zwroty.. , to sume tych sił nazywamy ..... . Jeżęli dwie siły równe co do ...wartości.. o tym samym kierunku, ale o przeciwnych....zwrotach.... działaja na cialo , to ich wypadkowa jest rowna..... .
1 1 1