Odpowiedzi

2010-01-12T21:28:42+01:00
Z punktu widzenia ekologii podstawowymi poziomami organizacji są:
osobnik
populacja
biocenoza
ekosystem
biosfera

Poziom molekularny, w skład którego wchodzą:
komórka
struktury komórkowe
Nauki dotyczące tego poziomu:
cytologia
biochemia
biologia molekularna
Poziom organizmalny, w skład którego wchodzą:
tkanki
narządy (u roślin organy)
układy narządów (u roślin systemy)
organizm
Nauki dotyczące tego poziomu:
embriologia
fizjologia
anatomia
histologia
Poziom ponadorganizmalny, w skład którego wchodzą:
populacje
biocenozy
ekosystemy
biosfera
Nauki dotyczące tego poziomu:
ekologia
biogeografia
systematyka
2010-01-12T21:29:31+01:00
Poziom molekularny, w skład którego wchodzą:
komórka
struktury komórkowe

Poziom organizmalny, w skład którego wchodzą:
tkanki
narządy (u roślin organy)
układy narządów (u roślin systemy)
organizm

Poziom ponadorganizmalny, w skład którego wchodzą:
populacje
biocenozy
ekosystemy
biosfera
2010-01-12T21:34:38+01:00
*biocenoza
-naturalna i sztuczna

*ekosystem
*osobnik
*biosfera
*populacja