Proosze o uzupełnienie tekstu z przyrody . Jest to na temat budowy i właściwości cieczy. Pliss pomocy daje naj ! w wykropkowane miejsce wpisz swoją odpowiedz
Górna powierzchnia cieczy powstaje w sposób.....1...... Nazywamy ją powierzchnią ......2........ Zakrzywioną powierzchnie cieczy w pobliżu ścianek naczynia nazywa się ......3..... . Zjawisko wzajemnego przyciągania drobin , z których zbudowane są substancje to oddziaływanie ....4...... . .......5............... nazywa się proces prowadzący do powstania roztworu. Ciecz, która rozpuszcza substancje i tworzy z nimi roztwory to .........6......

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • mole
  • Rozwiązujący
2010-01-12T21:33:55+01:00
1 samorzutny
2 swobodną
3 meniskami
4 międzycząsteczkowe (elektrostatyczne??)
5 rozpuszczaniem
6 rozpuszczalnik