Odpowiedzi

Całkowiete - CXHY + O2 → xCO2 + 0,5yH2O
półspalanie - CXHY + O2 → xCO + 0,5yH2O
niecałkowite - CXHY + O2 → xC + 0,5yH2O(

NP :

Reakcje spalania metanu:

całkowite CH4 + 202 → CO2 + 2 H20
półspalanie 2CH4 + 302 → 2 CO + 4 H20
niecałkowite CH4 + 02 → C + 2 H20

Reakcje spalania etanu:

całkowite : 2 C2H6 + 702 → 4CO2 + 6H20
półspalanie: 2 C2H6 + 502 → 4CO + 6H20
niecałkowite: 2 C2H6 + 3 02 → 4C + 6H20

24 4 24