Cytuje pr. domową , XD

1. Oblicz pole sześcianu o krawędzi .;
a. 2,5 dm
b. 10 cm

2. Oblicz długość krawędzi sześcianu którego pole wynosi . ;
a.486 cm kwadratowych
b. 864 cm kwadratowe

3. Oblicz pole prostopadłościanu o wymiarach
a. 6 cm ,5 cm ,8 cm
b. 6,5 dm , 4 dm , 10 dm .

KOONIEC , XD

chodzi o takie coś jak . ;

dane ; szukane ; wzór ;
rozwiązanie ;

rozumiecie ? proosze o pomoc . ;)

2

Odpowiedzi

2010-01-12T21:56:17+01:00
1. Oblicz pole sześcianu o krawędzi .;
a. 2,5 dm
b. 10 cm

Wzór na pole sześcianu: 6*a2

a) a=2.5dm
6* (2.5)2=6*6,25=37,5 dm2
b) a=10cm
6* (10)2= 6*100cm2

2. Oblicz długość krawędzi sześcianu którego pole wynosi . ;
a.486 cm kwadratowych
b. 864 cm kwadratowe
a)
6*a2=486
a2=81
a=9
b)
6*a2=864
a2=144
a=12
3. Oblicz pole prostopadłościanu o wymiarach
a. 6 cm ,5 cm ,8 cm
b. 6,5 dm , 4 dm , 10 dm .

a)
2(6*5)+2(6*8)+2(5*8)=
2*30+2*48+2*40=
60+96+80=236cm2

b)
2(6,5*4)+2(6,5*10)+2(4*10)
52+130+80=262dm2
2010-01-12T22:07:16+01:00
Zad. 1
podpunkt a.

Dane:
a=2,5dm

Szukane:
Ppc=?
Rozwiązanie:
Ppc=6a²
Ppc= 6 x 6,25
Ppc=37,5 (dm²)

podpunkt b.
Dane:
a=10cm
Szukane:
Ppc=?
Rozwiązanie:
Ppc=6a²
Ppc=6 x 100
Ppc=600 (cm²)

Zad.2
podpunkt a.

Dane:
Ppc=486cm²
Szukane:
a=?
Rozwiązanie:
Ppc=6a²
486=6a²
a²=81
a=9(cm)

podpunkt b.

Dane:
Ppc=864 cm²
Szukane:
a=?
Rozwiązanie:
Ppc=6a²
864=6a²
a²=144
a=12(cm)

Zad.3
podpunkt a.

Dane:
a=6cm
b=5cm
c=8cm
Szukane:
Ppc=?
Rozwiązanie:
Ppc= 2 x (ab+ac+bc)
Ppc= 2 x (6 x 5 + 6 x 8 + 5 x 8 )
Ppc= 2 x (30 + 48 + 40)
Ppc= 2 x 118
Ppc= 236 (cm²)

podpunkt b.

Dane:
a=6,5dm
b=4dm
c=10dm
Szukane:
Ppc=?
Rozwiązanie:
Ppc= 2 x (ab + ac + bc)
Ppc= 2 x (6,5 x 4 + 6,5 x 10 + 4 x 10)
Ppc= 2 x (26 + 65 + 40)
Ppc= 2 x 131
Ppc= 262(dm²