Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T21:59:19+01:00
1. - do oczyszczania powierzchni metali
- wraz z kwasem azotowym tworzy wodę królewską, stosowaną m.in. do roztwarzania metali szlachetnych
- w geologii do analizy minerałów.

2 - jako odczynnik grupowy w analizie chemicznej
- w syntezie organicznej.
- reaguje z metalami
- w małej ilości do wód mineralnych

3 -do produkcji innych kwasów,
-do wyrobu barwników,
- do wyrobu włókien sztucznych,
- do wyrobu środków wybuchowych czy nawozów sztucznnych
- do produkcji środków piorących czy leków

4 - w produkcji celulozy
- jako środek bielący w przemyśle tekstylnym i papierniczym
- jako środek dezynfekcyjny.
2010-01-12T22:02:01+01:00
1 Kwas solny ma zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny i znajduje się w żołądku człowieka. Stosuje się go również w: lekach, metarulgi, cukiernictwie, barwnikach, włókiennictwie i tworzywach sztucznych.
2 Jest stosowany jako odczynnik w laboratorium.
3 Produkcja kwasów, materiały wybuchowe, leki, barwniki, środki piorące, nawozy sztuczne, włókna sztuczne, elektrolit w akumulatorach ołowiowych.
4 Przemysł papiernicz (włąsciwości bielące), i włókienniczy np. do bielenia wełny.