Jakie jest źródło zwyczaju podnoszenia z ziemi każdej kruszyny chleba?

Jaka funkcję w "Mojej piosnce (II) Norwida pełni wielokropek?

Wymień dwie cechy, które powodują, że tekst "Kartofle za zloto" P. Adamczewskiego ma charakter gawędziarski. - cokolwiek proszę ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T00:29:54+01:00
Faktycznie do dzisiaj w wielu miejscach Polski można jeszcze spotkać zwyczaj podnoszenia chleba i całowania go, jakby przepraszając, że znalazł się na ziemi.

być może autor chciał przez to zwrócić na nie szczególną uwagę czytelnika, znaczanie przerwania, zawieszenia głosu, szczególnej intonacji