Uzupełnij tekst:

"Promieniotwórczość jest to zjawisko samorzutnego ... jąder ... pierwiastków. Podczas rozpadu α powstaje cząstka zawierająca dwa ... i dwa ... oraz jądro pierwiastka przesuniętego w układzie okresowym o ... miejsca wstecz w stosunki do ... macierzystego. Podczas rozpadu β powstaje ... wytworzony w procesie:

neutron -> ... + elektron

oraz jądro pierwiastka położonego w układzie okresowym o ... miejsce dalej w stosunku do pierwiastka ...

... -> trzeba wpisać wyrazy

3

Odpowiedzi

2010-01-12T22:22:58+01:00
"Promieniotwórczość jest to zjawisko samorzutnego rozpadu jąder i pierwiastków.Podczas rozpadu α powstaje cząstka zawierająca dwa protony i dwa elektrony oraz jądro pierwiastka przesuniętego w układzie okresowym o cztery miejsca wstecz w stosunku do pierwiastka macierzystego.Podczas rozpadu β powstaje pierwiastek wytworzony w procesie;

neutron ->proton+elektron

oraz jądro pierwiastka położonego w układzie okresowym o jedno
miejsce dalej w stosunku do pierwiastka macierzystego
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T22:25:14+01:00
Promieniotwórczość jest to zjawisko samorzutnego rozpadu jąder atomów pierwiastków. Podczas rozpadu α powstaje cząstka zawierająca dwa protony i dwa neutrony oraz jądro pierwiastka przesuniętego w układzie okresowym o dwa miejsca wstecz w stosunki do pierwiastka macierzystego. Podczas rozpadu β powstaje anty-neutrin wytworzony w procesie:

neutron -> proton + elektron

oraz jądro pierwiastka położonego w układzie okresowym o jedno miejsce dalej w stosunku do pierwiastka macierzystego
7 4 7
2010-01-13T00:03:06+01:00
"Promieniotwórczość jest to zjawisko samorzutnego rozpadu jąder atomów pierwiastków. Podczas rozpadu α powstaje cząstka zawierająca dwa protony i dwa neutrony oraz jądro pierwiastka przesuniętego w układzie okresowym o dwa miejsca wstecz w stosunki do pierwiastka macierzystego. Podczas rozpadu β powstaje neutron wytworzony w procesie:

neutron -> proton + elektron

oraz jądro pierwiastka położonego w układzie okresowym o jedno miejsce dalej w stosunku do pierwiastka macierzystego
1 1 1