Zad. 1 Zapisz w jak najprostszej postaci.
a) 3(2x-1) +4(1-x)=
b)2(7x+5) -6(x-2)=
c) -2x(8-x) -5(x²+3x)=
d) 5(3-2x) - (4x+6) *3=
e) 2x +5 - 3x- 12: 3=
f)12x + 16:4 - 10x+15:5=
g)9-6x:3 - 21-14x:7=
h)4(x-1): 2 -3*10x-50:5=
Zad. 2
a)Ile wynosi średnia arytmetyczna liczb 2k -1 i 2k +1?
b)Oblicz średnią arytmetyczną liczb 2k-3, 2k +1, 2k+5.
c)Ile wynosi średnia arytmetyczna trzech kolejnych liczb naturalnych następujących bezpośrednio po liczbie 2k?
Zad. 3
Zapisz w jak najprostszej postaci.
a)2x(x-5)- 3(x²- 2x) +(z-2)x=
b)a(a+b+c)-b(a-b+c) -c(a-b-c)=
c)x(x²+ 2x+ 1)-(-4x³+ 8x²-6):2=
d)12b* b-1:4+14* b²-2b:21 - b-b²:3=
Zad. 4
Dane są wyrażenia algebraiczne: A:3x²-xy B: -2y C: 3x
Wykonaj działania:
a) (A*B)*C
b)A*(B*C)
c)(A+B)*C
d)A*C+B*C
Zad.5
Oblicz wartości liczbowe wyrażeń:
a) 3(x²-2x +3)- 2(x²-5x-1) dla x=2
b)a(2ab+b) -b(a-2ab+ a²) dla a=0,1 i b=-10
Zad.6
Dany jest trapez o podstawach A i B oraz wysokości H. Zwiększamy każdą z podstaw trapezu o 2, a wysokość zwiększamy 3 razy. O ile większe pole ma nowy trapez?

Proszę o obliczenia. Bardzo zależy mi na tych zadaniach/Fajnie by było, gdyby każdy coś tam zrobił. Dzięki.

2

Odpowiedzi

2010-01-12T22:36:20+01:00
Dużo tego troche ja zrobie ci zadanie numer 3.
a)2x(x-5)- 3(x²- 2x) +(z-2)x= 2x² - 10 - 3x² + 6x + zx - 2x = -x² -10 + 4x + zx
b)a(a+b+c)-b(a-b+c) -c(a-b-c)= a² + ab + ac - ab +b² -bc -ac +bc +c² = a² +b² +c²
c)x(x²+ 2x+ 1)-(-4x³+ 8x²-6):2= x³ + 2x² + ½x +2x³ -4x² + 3 = 3x³ - 2x² +½x +3
d)12b* b-1:4+14* b²-2b:21 - b-b²:3=
7 1 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T22:44:51+01:00
Zad.1
a)3(2x-1) +4(1-x)= 6x-3+4-4x=2x+1
b) 2(7x+5) -6(x-2)= 14x+10-6x+12= 8x+22
c) -2x(8-x) -5(x²+3x)= -16x+2x²-5x²-15x= -31x-3x²
d) 5(3-2x) - (4x+6) *3=15-10x-12x+18=33-22x
e) 2x +5 - 3x- 12: 3= -x+5-4=1-x
f)12x + 16:4 - 10x+15:5= 12x+4-10x+3=2x+7
g)9-6x:3 - 21-14x:7= 9-2x-21-2x= -4x-12
h)4(x-1): 2 -3*10x-50:5= 2x-2-30x-10= -12-28x
Zad.2.
a) (2k -1+2k +1):2=2k
b) (2k-3+2k +1+2k+5):3=2k+1
c) (2k+1+2k+2+2k+3):3=2k+2
Zad.3.
a) 2x(x-5)- 3(x²- 2x) +(z-2)x= 2x²-10x-3x²+6x+zx-2x=zx-x²-6x
b)a(a+b+c)-b(a-b+c) -c(a-b-c)=a²+ab+ac-ab+b²-bc-ca+cb+c²= a²+b²+c²
c) x(x²+ 2x+ 1)-(-4x³+ 8x²-6):2= x³+2x²+x+2x³-4x²-3= 3x³-2x²+x-3
d) 12b* b-1:4+14* b²-2b:21 - b-b²:3= 12b²-1/4+14b²-2b/21-b-b²/3= 144b²-3+168b²-24b/21-12b-4b²= 308b²+3-24b/21
Sorry, że tak mało, ale lepsze to niż nic ;) Jak zdążę to jeszcze zrobie reszte ;) Powodzenia !
11 3 11