Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzace w roztworach wodnych między podanymi substancjami lub zaznacz , że reakcja nie zachodzi ;

a) Zn + Cl
b) AlCl3 + NaOH
c) NaCl + H2SO4
d) AgNO3 + KCl
e) Na2SO3 + H2SO4
f) NaNO3 + HCl
g) Pb(NO3)2 + KCl
h) NaCl + HNO3
i) AgNO3 + NaBr
j) Pb(NO3)2 + HCl
k) CuSO4 + NaOH
l) FeCl3 +NaOH

2

Odpowiedzi

2012-07-29T19:52:56+02:00

\\a)\ Zn+Cl_2-->ZnCl_2\\ Zn + Cl_2 -->Zn^2^+ + 2Cl^-

 

 

\\b)\ AlCl_3+3NaOH-->Al(OH)_3\downarrow+3NaCl\\ Al^3^+ + 3Cl^- + 3Na^+ + 3OH^- -->Al(OH)_3\downarrow + 3Na^+ + 3Cl^-\\ Al^3^+ + 3OH^- -->Al(OH)3\downarrow

 

 

c)\ NaCl+H_2SO_4-->nie\ zachodzi

 

 

\\d)\ AgNO_3+KCl-->AgCl\downarrow+KNO_3\\ Ag^+ + NO_3^- + K^+ + Cl^- -->AgCl\downarrow + K^+ + NO_3^-\\ Ag^+ + Cl^- -->AgCl\downarrow

 

 

\\e)\ Na_2SO_3+H_2SO_4-->Na_2SO_4+SO_2\uparrow+H_2O\\ 2Na^+ + SO_3^2^- + 2H^+ + SO_4^2^- -->2Na^+ + SO_4^2^- + SO_2\uparrow+H_2O\\ SO_3^2^- + 2H^+ -->SO_2\uparrow + H_2O

 

 

f)\ NaNO_3+HCl-->nie\ zachodzi

 

 

\\g)\ Pb(NO_3)_2+2KCl-->PbCl_2\downarrow+2KNO_3\\ Pb^2^+ + 2NO_3^- + 2K^+ + 2Cl^- -->PbCl_2\downarrow + 2K^+ + 2NO_3^-\\ Pb^2^+ + 2Cl^- -->PbCl_2\downarrow

 

 

h)\ NaCl+HNO_3-->nie\ zachodzi

 

 

\\i)\ AgNO_3+NaBr-->AgBr\downarrow+NaNO_3\\ Ag^+ + NO_3^- + Na^+ + Br^- -->AgBr\downarrow + Na^+ + NO_3^-\\ Ag^+ + Br^- -->AgBr\downarrow

 

 

\\j)\ Pb(NO_3)_2+2HCl-->PbCl_2\downarrow+2HNO_3\\ Pb^2^+ + 2NO_3^- + 2H^+ + 2Cl^- -->PbCl_2\downarrow + 2H^+ + 2NO_3^-\\ Pb^2^+ + 2Cl^- -->PbCl_2\downarrow

 

 

\\k)\ CuSO_4+2NaOH-->Cu(OH)_2\downarrow+Na_2SO_4\\ Cu^2^+ + SO_4^2^- + 2Na^+ + 2OH^- -->Cu(OH)_2\downarrow + 2Na^+ + SO_4^2^-\\ Cu^2^+ + 2OH^- -->Cu(OH)_2\downarrow

 

 

\\l)\ FeCl_3+3NaOH-->Fe(OH)_3+3NaCl\\ Fe^3^+ + 3Cl^- + 3Na^+ + 3OH^- -->Fe(OH)_3\downarrow + 3Na^+ + 3Cl^-\\ Fe^3^+ + 3OH^- -->Fe(OH)_3\downarrow 

8 3 8
2012-07-29T19:59:35+02:00

Zadanie 1.

 

a)

Zn + Cl₂ ⇒ ZnCl₂

Zn + Cl₂ ⇒ Zn²⁺ + 2Cl⁻

 

b)

AlCl₃ + 3NaOH ⇒ Al(OH)₃ + 3NaCl

Al³⁺ + 3Cl⁻ + 3Na⁺ + 3OH⁻ ⇒ Al(OH)₃ + 3Na⁺ + 3Cl⁻

 

c)

2NaCl + H₂SO₄ ⇒ Na₂SO₄ + 2HCl(g)

2Na⁺ + 2Cl⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻ ⇒ 2Na⁺ + SO₄²⁻ + 2HCl(g)

 

d)

AgNO₃ + KCl ⇒ KNO₃ + AgCl

Ag⁺ + NO₃⁻ + K⁺ + Cl⁻ ⇒ K⁺ + NO₃⁻ + AgCl

 

e)

Na₂SO₃ + H₂SO₄ ⇒ Na₂SO₄ + SO₂ + H₂O

2Na⁺ + SO₃²⁻ + 2H⁺+ SO₄²⁻ ⇒ 2Na⁺ + SO₄²⁻ + SO₂ + H₂O

 

f)

NaNO₃ + HCl ⇒ nie reaguje

 

g)

Pb(NO₃)₂ + 2KCl ⇒ PbCl₂ + 2KNO₃

Pb²⁺ + 2NO₃⁻ + 2K⁺ + 2Cl⁻ ⇒ PbCl₂ + 2K⁺ + 2NO₃⁻

 

h)

NaCl + HNO₃ ⇒nie reaguje

 

i)

AgNO₃ + NaBr ⇒ AgBr + NaNO₃

Ag⁺ + NO₃⁻ + Na⁺ + Br⁻ ⇒ AgBr + Na⁺ + NO₃⁻

 

j)

Pb(NO₃)₂ + 2HCl ⇒ PbCl₂ + 2HNO₃

Pb²⁺ + 2NO₃⁻ + 2H⁺ + 2Cl⁻ ⇒ PbCl₂ + 2H⁺ + 2NO₃⁻

 

k)

CuSO₄ + 2NaOH ⇒ Cu(OH)₂ + Na₂SO₄

Cu²⁺ + SO₄²⁻ + 2Na⁺ + 2OH⁻ ⇒ Cu(OH)₂ + 2Na⁺ + SO₄²⁻

 

 

l)

FeCl₃ + 3NaOH ⇒ Fe(OH)₃ + 3NaCl

Fe³⁺ + 3Cl⁻ + 3Na⁺ + 3OH⁻ ⇒ Fe(OH)₃ + 3Na⁺ + 3Cl⁻

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

 

4 4 4