POTRZEBNE OD ZARAZ! proszę o podanie znaczenia tych srodków stylistycznych w JEDNYM zdaniu, zeby to sie nie ciaglo w nieskonczonosc, bo nijak sie nie naucze a troche tego jest.
antonim, alegoria, anafora, matafora, animizacja, antyteza, apostrofa, archaizm, epifora, epitet, homonimy, hiperbola, inwersja, inwokacja, onomatopeja, paradoks, parafraza, porównanie, powtórzenie, przerzutnia, pytanie retoryczne, retrospekcja, uosobienie, związek frazeologiczny.
Daje najj :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T22:49:14+01:00
Antonim - wyraz przeciwny
alegoria - logiczne wytłumaczenie
anafora - powtarzanie wyrazów na początku wersu
metafora - przenośnia
animizacja(ożywienie) - nadanie przedmiotom martwym cech istot żywych
antyteza - przeciwstawienie
apostrofa - zwrot do kogoś
archaizm - wyraz bardzo stary
epifora - powtarzanie wyrazów na końcu wersu
epitet - rzeczownik + przymiotnik
homonimy - wyrazy o takim samym brzmieniu ale różnym znaczeniu
hiperbola- wyolbrzymianie
inwersja - zmiana układu np. wiersza
inwokacja - wstęp uroczysty
onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) - wyrazy naśladujące dźwięki
paradoks - absurd, błyskotliwe zdanie,, bez sensu
parafraza - zastąpienie jednego wyrazu innym zwrotem
porównanie - porównanie czegoś do czegoś używając jak, jakby, jakoby
przerzutnia - przeniesienie części zdania do drugiego wersu
pytanie retoryczne - pytanie które nie ma odpowiedzi
retrospekcja - cofnięcie się faktami w przeszłość
uosobienie - nadanie cech ludzkich przedmiotom martwym
związek frazeologiczny - związek przynajmniej dwóch wyrazów, które maja znaczenie przenośne

1 5 1