Układy równań.

1. Ile trzeba wziąć solanki 10%, a ile 4% aby otrzymać 15kg solanki 6%.
Wzór:
s = p/100 * r
s - masa substancji
r - masa roztworu

Odp. 5kg solanki 10% i 10 kg 4%

2. Margasło zawiera 80% tłuszczu. Otrzymuje się je, mieszając masło, które zawiera 77% tłuszczu, z margaryną zawierającą 82% tłuszczu. Ile masła zawiera 250g Margasła ?

Odp. 100g

Odpowiedzi podałem, potrzebuję pierwszych części układów.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T22:42:43+01:00
1.
x -il. solanki 10%
y - il. solanki 4%

x+y=15
0,1x+0,04y=0,06*15

x=15-y
0,1(15-y)+0,04y=0,9

1,5-0,1y+0,04y=0,9
(-0,6y)=-0,6
y=10 kg

x=15-10
x=5 kg
Należy wziąć 5kg solanki 10% i 10 kg 4%

2.
x - il. masła
y - il. margaryny

x+y=250
0,77x+0,82y=0,8*250

y=250-x
0,77x+0,82(250-x)=200

0,77x+205-0,82x=200
(-0,05x)=-5
x=100 g

Margasła zawiera 100g masła.
1 5 1
2010-01-12T23:11:52+01:00
X - solanka 10%
y - solanka 4%

x+y=15 |-y
10%*x+4%*y=6%*15 |*100

x=15-y
10x+4y=90

150-10y+4y=90 |-150
6y=60 (bo minusy się skracają)
y=10

x=15-10
x=5
y=10

------------------------------------------------------------------------
x - masło
y - margaryna

x+y=250 |-x
77%*x+82%*y=80%*250 |*100

y=250-x
77x+82y=20000

77x+82(250-x)=20000
77x+20500-82x=20000 |-20500

5x=500 (bo minusy się skracają)
x=100
2 5 2