Zadanie2
Dany jest trojkat prostokątny ---> w załaczniku
Sinus kata ostrego α jest rowny
A. 3/5
B. 5/3
C. 3/ √34
D. 5√34/34

ODPOWIEDZI PODAC WRAZ Z ROZWIAZANIEM.!

ZADANIE 4
jezeli sin α= 3/5 i α - kat ostry, to cos α jest rowny :
A. -3/5
B. 4/5
C. 2/5
D. 1/5

ZADANIE 5
przekatna prostokatna nachylona jest do boku dlugosci 7cm pod katem 60stopni. Jej dlugosc wynosi
A. 7√2 / 2 cm
B. 3,5 cm
C. 14 cm
D. 7√2 cm

ODPOWIEDZI PODAC WRAZ Z ROZWIAZANIEM.!
dzieki.! ;)

1

Odpowiedzi

2009-09-26T17:24:49+02:00
1)
trójkąt prostokątny:
3² + 5² = c²
c² = 25 + 9 = 34
c = √34

sinα = 5/c = 5/√34 = 5√34/34

Odp. D

2)ZADANIE 4
sinα= 3/5
sin²α = 9/25

sin²α + cos²α = 1 [jedynka trygonometryczna]
cos²α = 1 - sin²α = 1 - 9/25 = 16/25
|cosα| = 4/5
cosα = 4/5 v cosα = -4/5 [ta odp. odpada, bo α jest kątem ostrym, a dla kątów ostrych cosα > 0]

cosα = 4/5

Odp. B

3)
a - bok długości 7cm
c - przekątna

cos60° = a/c
c × cos60° = a
c = a/cos60° = a/(1/2) = 2a = 14

Odp. C