Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T23:09:15+01:00
Udział poszczególnych, ściśle określonych grup wiekowych ludności w ogólnej liczbie ludności danego społeczeństwa. Struktura wiekowa odzwierciedla poziom społeczno-gospodarczy regionu czy kraju, np. w państwach słabo rozwiniętych procentowo na tle ogólnej liczby ludności więcej jest ludzi młodych, w krajach rozwiniętych natomiast wzrasta liczba ludzi starych. Jej analiza, zmiany i prognozy mają znaczenie w ujęciu planów rozwojowych danego obszaru (ilość szkół, miejsc pracy, struktura funduszy emerytalnych itp.)

Młode-Meksyk
Stare -Szwecja
11 3 11
2010-01-12T23:29:19+01:00
Społeczeństwo młode- społeczenstwo o duzym procentowym udziale dzieci i młodziezy w strukturze wieku, np Meksyk
społeczenstwo starzejące się- z duzym ii rosnącym udziałem ludzi w wieku starszym, np Polska
Społeczeństwo stare- Liczba ludzi stary w znaczny xposób przekracza liczbe ludzi młodych, np Szwecja
9 4 9