Turysta, idąc stale na północ, przebył pierwsze 10km w czasie 2 godzin. Po 30 minutach odpoczynku ruszył dalej na wschód i następne 8km przebył w czasie 1 godziny. Oblicz wartość średniej prędkości turysty w czasie całej podróży. - z czego wartości średniej prędkości to |Vśr|=|delta r/delta t| - to są moduły, gdzie V i r to wektory. Jak to zrobić??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T10:50:10+01:00
Idzie 10 km na północ, więc "w górę" 10 i 8 km na wschód, więc "w prawo" 8 - w ten sposób powstaje nam trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 10 i 8 a przeciwprostokątna jest wektorem przemieszczenia i obliczamy jej długość z twierdzenia Pitagorasa:
c² = 10²+8²
c ≈ 12,8 km
t = 2h + 0,5h + 1h = 3,5h
Vśr = 12,8km/3,5h = 3,66 km/h
4 3 4