Ludzie pomóżcie z węglowodorami, :)

Są to zadania ze: "Zbioru zadań z chemii dla szkół podstawowych" zakres podstawowy (taka mała, zielona książeczka z zadaniami), rozdział 9 - Weglowodory.

Zad 9.11.
Podaj wzory grupowe następujących związków:
-3-chloropentan
-1-bromopropan
-2-bromobutan
-2-metylopropan
-1-chloro-2-metylobutan
-2-jodo-2-metylopropan
-1,1-dibromopropan
-2,2-dibromopropan
-2,2-dimetylopropan
-1,2-dichlorobutan
-2,2-dimetylopentan
-1,3-dijodobutan
-3-etyloheptan
-1,2,3-tribromobutan
-1,1,1,3-tetrachloropropan
-2,2,3,3-tetrametylobutan

Za dobrą odpowiedź oczywiście daje najlepszą :)

PS. Byłbym (o ile ktoś ma) jeszcze za zadanie 9.10, wiem, że w "b" związki te są takie same, ale jak z "a"?

1

Odpowiedzi

2012-11-09T22:36:51+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

-3-chloropentan ... CH3-CH2-CH(Cl)-CH2-CH3
-1-bromopropan ... CH2(Br)-CH2-CH3
-2-bromobutan ... CH3-CH(Br)-CH2-CH3
-2-metylopropan ... CH3-CH(CH3)-CH3
-1-chloro-2-metylobutan ... CH2(Cl)-CH(CH3)-CH2-CH3
-2-jodo-2-metylopropan ... CH3-C(I)(CH3)-CH3
-1,1-dibromopropan ... CH(Br)2-CH2-CH3
-2,2-dibromopropan ... CH3-C(Br)2-CH3
-2,2-dimetylopropan ... CH3-C(CH3)2-CH3
-1,2-dichlorobutan ... CH2(Cl)-CH(Cl)-CH2-CH3
-2,2-dimetylopentan ... CH3-C(CH3)2-CH2-CH2-CH3
-1,3-dijodobutan ... CH2(I)-CH2-CH(I)-CH3
-3-etyloheptan ... CH3-CH2-CH(C2H5)-CH2-CH2-CH2-CH3
-1,2,3-tribromobutan ... CH2(Br)-CH(Br)-CH(Br)-CH3
-1,1,1,3-tetrachloropropan ... C(Cl)3-CH2-CH2(Cl)
-2,2,3,3-tetrametylobutan ... CH3-C(CH3)2-C(CH3)2-CH3

19 4 19