Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T23:44:50+01:00
W okrąg o promieniu 8 wpisano kwadrat. Znajdź pole obszaru ograniczonego bokiem kwadratu i odpowiadającym mu łukiem okręgu.

Po-pole okręgu
Pk-pole kwadratu
P=Po-Pk

Po=πr²
Pk=a²

r=8
d=2r
d=2*8=16
d=a√2
16=a√2 /:√2
a=16/√2 *√2/√2
a=16√2/2
a=8√2

Po=πr²
Po=π8²
Po=64π

Pk=a²
Pk=(8√2)²
Pk=64*2
Pk=128

P=Po-Pk
P=64π-128=64(π-2)