Odpowiedzi

2009-09-26T16:46:48+02:00
Konformizm - Zachowanie lub postawa polegająca na przyjęciu i podporządkowaniu się wartościom, zasadom, poglądom i normom postępowania obowiązującym w danej grupie społecznej.

Nonkonformizm - przeciwny konformizmowi. Zachowanie lub postawa polegająca na odrzuceniu wartości, norm i wzorów zachowań przyjętych przez grupę, nawet w sytuacji zagrażającej zastosowaniem przez nią określonych sankcji, np.: dezaprobaty, wyśmiania, odrzucenia, represji psychicznych lub fizycznych.
107 4 107