Odpowiedzi

2010-01-13T07:29:20+01:00
Epitet-Epitet ma wpływ na znaczenie wyrazu, do którego się odnosi. Uwydatnia jakąś cechę przedmiotu, nadaje inny nieco odcień emocjonalny, określa stosunek wypowiadającego do danego przedmiotu lub zjawiska lub tylko służy ku ozdobie.np. "ciepły" dom
onomatopeja- jest inaczej dźwiękonaśladowczość. Ma ona za zadanie oddanie odgłosów. np. hura! Ho! ho! itp.
usposobienie-jest to uczłowieczenie jakiegoś wyrazy np. pies wiąże buty(buty wiązać może tylko człowiek),
Ożywienie- Jest to ożywienie jakiejś rzeczy nadanie im cech istoty żywej.
przenośnia- to np. suchy ocean. Wiadomo że ocean nie jest suchy, dlatego ta przenośnia ma służyć do określenia pustyni.11 3 11
2010-01-13T07:33:06+01:00
Epitet - wyraz (przymiotnik, rzeczownik, imiesłów) określający dany przedmiot np: "BRZYDKIE ubranie". Najczęściej stosowany w retoryce i poezji. Uwydatnia jakąś ceche wyrazu, stosunek wypowiadającego do danego przedmiotu.

Onomatopeja - środek artystyczny uzywany w poezji, polegajacy na takim dobieraniu słow aby nasladowaly dany przedmiot swym brzmieniem. Jako przykład moze byc wiersz Juliana Tuwima pt: "Lokomotywa".

Uosobienie - nadanie cech ludzkich czemuś co człowiekiem nie jest, np: roslinom, zwierzętom, zjawiskom.

Ożywienia - to samo co uosobienie.

Przenośnie (inaczej metafora) - środek stylistyczny, w którym obce znaczeniowo wyrazy są ze sobą zestawione, tworzą w ten sposób związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów np. "podzielę się z wami wiadomością".
13 3 13