1Oblicz ile gramów jodku potasu po zostanie po odparowaniu do sucha 27g
nasyconego roztworu substancji w temp 100'C. Rozpuszczalnośc wynosi około 200g na 100ml w temperatusze 100'C
2 Zmieszano ze sobą 2 roztwory 100g 5% chlorku sodu i 50g 10% tej substancji wyznacz ich stężenie procentowe

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T08:37:44+01:00
1.
100ml rozpuszczalnika, czyli wody, waży 100g
Roztwór waży 100g+200g=300g
Stężenie jodku w roztworze nasyconym wynosi 200/(100+200)=2/3
(a wprocentach 200/3=66,7%)
W takim razie ilość jodku w 27g roztworu jest taka:
2/3 * 27 = 18g

2.
100g 5% NaCl
50g 10% Nacl
W pierwszym roztworze jest 5% * 100g=0,05*100g=5g chlorku
W drugim roztworze jest 10% * 50g=0,1*50g=5g chlorku
Razem 10g chlorku
Razem roztworu: 100g+50g=150g
Stężenie=masa_substancji / masa roztworu = 10g/150g=1/15≈6,67%

1 5 1