NA DZISIAJ TO MUSZE MIEC!!!!
1.Ruch drgający prosty.
2.Fale mechaniczne-definicja,rodzaje.
3.Prawo odbicia i załamania dla fal mechanicznych.
4.Charakterystyka źródeł światła(Pluskandela,natężenie żródła światła,strumiń świetlny i natężenie oświetlenia)
5.Odbicie i załamanie światła.
6.Pryzmat.
7.Zwierciadła,równanie zwierciadeł.
8.Rodzaje soczewek,przyrządy optyczne(opisac jeden przyrząd).
9.Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
10.Wytwarzanie własności i zastosowania promieni RTG.
11.Półprzewodniki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T08:48:48+01:00
5. Odbicie i załamanie światła - światło w myśl współcznesnej fizyki ma budowę korpusularno-falową. Oznacza to, że jest zarówno falą elektromagnetyczną i strumieniem fotonów. Jako fala podlega standardowym mechanizmom tj. odbicie i załamanie.

11. Półprzewodniki, są to materiały pomiędzy przewodnikami a izolatorami. Ich rezystancja maleje wraz ze wzrostem temperatury. Mają one przerwę energetyczną, którą elektron musi przeskoczyć, żeby dostać się do pasma walencyjnego i zacząć przewodzić prąd. Pasmo zabronione rzędu: 1,1 eV w krzemie i 0,7eV w germanie. Praktycznie cała nowoczesna elektronika jest zbudowana na półprzewodniach. Diody, tranzystory, etc. są zbudowane z półprzewodników.

6. Pryzmat - bryła z przezroczystego materiału, który ma dwie ściany nachylone do siebie pod kątem (kątem zalamania). Bryła służy do załamywania fal świetlnych. Światło składa się z różnych kolorów, które mają różną długość fali. Różne długości fali różnie się załamują i stąd jest zjawisko rozszczepienia światła białego w pryzmacie.

3. Prawo odbicia - to trzeba ogarnąć z rysunkiem, tu masz przykład:
free.of.pl/z/zlo/Fizyka/dyfrakcja%20fal.pdf

9 . Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne – polega na emisji elektronów z powierzchni metalu pod wpływem padającego światła.

Tyle mogę pomóc na szybko.