Proszę o odpowiedzienie na wszystkie zadania z góry dzy ;)
1. Uzupełnij schemat
Społeczeństwo francusie w XVIII w.
Stan I Stan II Stan III
........ .......... .. ...........

........... .............

Właściciele manafaktur Robotnicy
i fabryk czyli ...........

2.Napisz jakie były dążenia poszczególnych grup społecznych we Francji pod koniec XVIII w.
a) burżauzja
b) rzemieśników i kupców
c) chłopów
3. Co oznacza ta data
21 stycznia 1793
4. Wyjaśnij dlaczego wybuch rewolucji francuskiej uznano za wydarzenie przemysłowe w dziejach Europy ? rysiek1044 Początkujący

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T15:47:20+01:00
Z.1
Stan I - arystokracja
Stan II- duchowieństwo
Stan III - mieszczanie i chłopi

mieszczanie

z.2
a) burżuazja - chciała udziału we władzy
b) rzemieślnicy - niższych podatków
c)chłopi- chcieli zniesienia obciążeń na rzecz dworu

z.3
21 stycznia 1793 - Ludwik XVI został skazany na śmierć, został zgilotynowany,
koniec rządów absolutnych

z.4
Ponieważ Francuzi pozbyli się władzy absolutnej i uznali suwerenność narodu, co przniosło się w późniejszym czasie na cała Europę.