Odpowiedzi

2010-01-13T12:52:09+01:00
D₁₄ oznacza dzielniki liczby 14
D₂₁ ozn. dzielniki liczby 21
czyli

D₁₄={1, 2, 7, 14}
D₂₁={1, 3, 7, 21}

D₁₄/D₂₁ od zbioru dzielników liczby 14 nalezy odjąć elementy występujace w zbiorze dzielników liczby 21;
D₁₄/D₂₁={2, 14}