Do 14 kg wody wapiennej wsypano 2 kg cukru. Wyraź w procentach stężenie otrzymanego roztworu.

Ile cukru znajduje się w 30 dag roztworu 9-procentowego?

Jaka jest masa 15-procentowego roztworu , w którym rozpuszczono 20 g cukru?

Obliczenia wykonaj sposobem pisemnym ( zapisz je ), wyniki podaj
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T10:35:20+01:00
A)Do 14 kg wody wapiennej wsypano 2 kg cukru. Wyraź w procentach stężenie otrzymanego roztworu.
masa roztworu mr =2kg+14kg=16kg
masa substancji ms=2kg

korzystamy ze wzoru na stężenie procentowe
Cp=ms/mr *100%
Cp=2kg /16 kg * 100%
Cp=1/8 * 100%
Cp=12,50%

b)Ile cukru znajduje się w 30 dag roztworu 9-procentowego?
stężenie procentowe Cp=9%
masa roztworu mr=30dag
korzystamy ze wzoru
Cp=ms / mr * 100%
Cp* mr= ms *100%
ms=Cp * mr / 10

ms=9%*30dag / 100%
0,09*30/100%=ms
ms=2,7dag


c)Jaka jest masa 15-procentowego roztworu , w którym rozpuszczono 20 g cukru?

stężenie procentowe Cp=15%
masa substancji ms=20g

Cp= ms/mr *100%
Cp*mr=ms * 100%
mr=ms*100% /Cp

mr=20g*100%/ 15%
mr=20g*100%/0,15
mr=133,33g


3 5 3
2010-01-13T10:39:42+01:00
1. dane
ma=14kg
ms=2kg
cp=?
cp=ms*100%/mr
mr=ma+ms=14kg+2kg=16kg
cp=2kg*100%/16kg=12,5%
2. dane
mr=30dag
cp=9%
ms=?
cp=ms*100%/mr
ms=cp*mr/100%=9%*30dag/100%=2,7dag
3. dane
cp=15%
ms=20g
mr=?
cp=ms*100%/mr
mr=ms*100%/cp=20g*100%/15%=133,33g
2 5 2
2010-01-13T16:39:23+01:00
14+2=16 kg
2/16=0,125=12,5%


30*0,09=2,715%=20 g
5%=6,(6)
100%=133,33


Mam nadzieję, że o to Ci chodziło, bo nie ma się co więcej rozpisywać pzdr ;)
1 2 1