ZMIANA ZADANIA ! MATEMATYKA ! ZMIANA ZADANIA
1. miara kąta wewnętrznego pięciokąta foremnego jest równa :
a) 150* b) 108* c) 118* d) 540*

2.Krótszy bok równoległoboku jest równy jego krótszej przekątnej. Krótsza przekątna jest prostopadła do boku równoległoboku. Miara kąta rozwartego równoległoboku nie jest równa :
a) 135* b) 90* : 2 + 90* c) 120* d) 45* + 90*

3. Nieprawdą jest, że objętość prostopadłościanu o wymiarach 4cm, 6cm, 9 1/2 jest równa :
a)228cm³ b)0,228dm³ c)228 000mm³ d)2,28dm³

Proszę również o rozwiązania ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T14:57:46+01:00
Zad.1
b)108
zad2.
d)45+90
zad,3
V=a*b*H
V=4*6*9,5=228czm sześciennych
odp a)