Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T12:02:32+01:00
A) x+4=6
x=6-4 (4przenosimy na drugą stronę ze zmienionym znakiem)
x=2
b)y-3=9
y=9+3
y=12
c) 3x-2=4
3x=4+2
3x= 6 |:3 (obustronnie dzielimy przez 3)
x=2
d) 7=2y-1
7+1=2y
2y=8 |:2
y=4
e)6w-4=4w
6w-4w=4
2w=4 |:2
w=2
f)2t+5=5t-1
2t-5t=-1-5
-3t=-6 |:(-3)
t=2

a)x+2=14
x=14-2
x=12
b)4y=48 |:4
y=12
c)7x+3=24
7x=24-3
7x=21 |:7
x=3
d)7w=2w+5
7w-2w=5
5w=5 |:5
w=1
e)10z+5=5z+20
10z-5z=20-5
5z=15 |:5
z=3
f)24u+7=20u+23
24u-20u=23-7
4u=16 |:4
u=4
g)9x+1=6x+2
9x-6x=2-1
3x=1 |:3
x= 1/3
h)15k+6=11k+8
15k-11k=8-6
4k=2 |:4
k=1/2
  • Użytkownik Zadane
2010-01-13T12:06:10+01:00
A)x+4=6
x=6-4
x=2

b)y-3=9
y=9+3
y=12

c)3x-2=4
3x=4+2
3x=6 |:3
x=2

d)7=2y-1
2y=1+7
2y=8 |:2
y=4

e)6w-4=4w
6w+4w=4
10w=4 |:
w=2,2

f)2t+5=5t-1
5-1=5t+2t
4=7t |:4
t=1,75
2010-01-13T12:12:14+01:00
A)x+4=6/-4
x=2
b)y-3=9/+3
y=12
c)3x-2=4/+2
3x=6/:3
x=2
d)7=2y-1/+1
8=2y/:2
4=y
e)6w-4=4w/+4
6w=4w+4/-4w
2w=4/:2
w=2
f)2t+5=5t-1/+1
2t+6=5t/-2t
6=3t/:3
2=t
zad.5
a)x+2=14/-2
x=12
b)4y=48/:4
y=24
c)7x+3=24/-3
7x=21/:7
x=3
d)7w=2w+5/-2w
5w=5/:5
w=1
e)10z+5=5z+20/-5w
5z+5=20/-5
5z=15/:5
z=3
f)24u+7=20u+23/-7
24u=20u+16/-20u
4u=16/:4
u=4
g)9x+1=6x+2/-1
9x=6x+1/-6x
3x=1/:3
x=1/3
h)15k+6=11k+8/-11k
4k+6=8/-6
4k=2/:4
k+1/2