Odpowiedzi

2009-04-05T17:02:17+02:00
A = podstawa, nasza niewiadoma
b = 14m
c = 50m

Z twierdzenia:

a²+14²=50²
a²+196=2500

a²=2500-196
a²=2304
a=√2304
a=48

i dodajemy

14m+48m+50m = 112m

Więc albo podałaś złe dane albo masz złe odpowiedzi bo wszystko wyliczone jest dobrze :)
2009-04-05T17:03:28+02:00
Zastanawiam się, czy są podane dobre liczby, czy ja robię jakiś głupi błąd, bo za nic nie chce mi wyjść coś, co jest w odp.

14² + x² = 50²
196 + x² =2500
x² = 2500 - 196
x² = 2304
x = √2304
x = 48

14 + 50 + 48 = 112

Długość płotu = 112
2009-04-05T17:05:34+02:00
D) najbliższa prawidłowej odpowiedzi