Zad 1.Heniek trenuje biegi. Codziennie musi przebiec pewną trasę . Dziś przebiegł 2/3 trasy i pozostało mu jeszcze 2,5 km. Ile kilometrów dziennie przebiega Heniek?

Zad2.
Jedna liczba jest o 9 mniejsza od podwojeonej drugiej liczby . Suma tych liczb wynosi 12. Zanjdz te liczby.


za rowiazanie 2 zadan dam 18.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T17:56:34+01:00
Zad 1.
Heniek trenuje biegi. Codziennie musi przebiec pewną trasę. Dziś przebiegł 2/3 trasy i pozostało mu jeszcze 2,5 km. Ile kilometrów dziennie przebiega Heniek?

1-2/3=1/3

1/3 -------- 2,5km
1 ------- x

1/3x=2,5km |:1/3
x=7,5km

Odp.: Heniek dziennie przebiega 7,5km.


Zad2.
Jedna liczba jest o 9 mniejsza od podwojonej drugiej liczby . Suma tych liczb wynosi 12. Znajdź te liczby.

I liczba x
II liczba 2x-9
suma 12

x+(2x-9)=12
x+2x-9=12
3x=21 |:3
x=7

I liczba 7
II liczba 2*7-9=14-9=5