Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-01-13T14:03:36+01:00
Y = 2(x-3)² + 4
Sprowadzamy wzór funkcji kwadratowej do postaci y = ax + bx + c
y = 2(x² - 6x + 9) + 4
y = 2x² - 12x + 18 + 4
y = 2x² - 12x + 22
a = 2; b = -12; c = 22
Δ = b² - 4ac
Δ = (-12)² - 4*2*22 = 144 - 176 = - 32
Współrzędne wierzchołka W = (xw, yw) paraboli dane są wzorami:
xw = - b / 2a i yw = - Δ / 4a

xw = 12 / 2*2 = 12 / 4 = 3
yw = 32 / 4*2 = 32 / 8 = 4

W = (3, 4)