1) Średnia arytmetyczna dwóch liczb wynosi 3½. Gdybyśmy jedną z liczb zwiększyli o 1, a drugą zmniejszyli o 2, to otrzymalibyśmy liczy równe. O jakich liczbach mowa?
------------------------------------
2) Który ułamek zwykły ma tę własność, że gdy do licznika i mianownika dodamy 1, to otrzymamy ⅓, a gdy od licznika i mianownika odejmiemy 1, to otrzymamy ¼ ?
-------------------------------------
3) Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej wynosi 13. Gdybyśmy przestawili cyfry tej liczby, to otrzymalibyśmy liczbę o 27 mniejszą. O jakiej liczbie mowa ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T14:01:56+01:00
Zad 1 .

Dane :
x - pierwsza liczba
y - druga liczba

x+y /2 = 3 ½ //* 2 (obustronnie dzielimy przez 2 )
x+1=y-2 (całość wziąć w klamrę.

2 * x+y/2 = 2* 7/2 ( 2 z 2 się skrócą)
x+1=y-2 ( całość wziąć w klamrę)

x+y=7
x-y = -2 -1 (całość wziąć w klamrę)

x+y = 7
x-y = -3 (całość wziąć w klamrę i dodać)

2x = 4/:2
x=2


x+y = 7
x=2 (calość wziąć w klamrę)

2+y=7
x=2 (calość wziąć w klamrę)

y=7-2
x=2 (calość wziąć w klamrę)


y=5
x=2 (calość wziąć w klamrę)


te liczby to 5 i 2. wczoraj to mialam na matmie ;) prosze naj ;*

jeszcze te 2 zadania :

zad 2.

Dane :
x- licznik
y- mianownik

(x+1)/ (y+1) = ⅓
(x-1)/(y-1) = ¼ (calość wziąć w klamrę)

mnożymy na krzyż 2 równania

3(x+1) = y+1
4(x-1) = y-1 (calość wziąć w klamrę)

3x+3 =y+1
4x-4=-1 +4 (calość wziąć w klamrę)

3x-y = 1-3
4x-y = -1 +4 (calość wziąć w klamrę)

3x-y = -2
4x-y = 3/* (-1) (calość wziąć w klamrę) i wszystko dodajemy

-x = -5* (-1)
x=5

4x-y = 3
x=5 (calość wziąć w klamrę)

4*5-y = 3
x = 5 (calość wziąć w klamrę)

20 - y = 3
x=5 (calość wziąć w klamrę)

-y = 3-20
x = 5 (calość wziąć w klamrę)

-y = -17 /*(-1)
x=5 (calość wziąć w klamrę)

- y = 17
x = 5 (calość wziąć w klamrę)

ten ułamek to 5/17 .

zadanie 3 .

Dane :
x - liczba dziesiątek
y - liczba jedności

x+y = 13
10y +x = 10x + y - 27 (calość wziąć w klamrę)

x+y = 13
10y +x -10x - y = - 27 (calość wziąć w klamrę)

x+y = 13
-9x + 9y = -27 /: 9 (calość wziąć w klamrę)

x+y = 13
-x +y = -3 (calość wziąć w klamrę i dodać)

2y = 10 /: 2
y=5

x+y = 13
y= 5 (calość wziąć w klamrę)

x+5 = 13
y=5 (calość wziąć w klamrę)

x = 8
y = 5 (calość wziąć w klamrę)

szukana liczba to 85.

uff.. już , trochę dużo .. poproszę najlepszą. Jest na 100% dobrze, bo wczoraj sprawdzał mi to nauczyciel od Matematyki . :) ;*
9 4 9