Z podanych niżej wielkości utwórz wszystkie możliwe zespoły, w których między ich członami można postawić znak równości;
A.Liczba atomowa
B.Liczba elektronów walencyjnych pierwiastka grupy głównej
C.Liczba ładunków dodatnich w jądrze
D.Liczba atomów w cząsteczce
E.Numer okresu
F.Liczba elektronów niewalencyjnych
G.Maksymalna wartościowość pierwiastka grupy głównej
H.Liczba powłok elektronowych
I.Indeks stechiometryczny
J.Liczba elektronów w atoie
K.Cyfra na miejscu jednostek w numerze grupy głównej
L.Kolejny numer pierwiastka w układzie okresowym.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T16:52:22+01:00
Liczba atomowa= Liczba ładunków dodatnich w jądrze= Liczba atomów w cząsteczce= Liczba elektronów w atoie= Liczba elektronów niewalencyjnych= Kolejny numer pierwiastka w układzie okresowym= Indeks stechiometrycznyLiczba elektronów walencyjnych pierwiastka grupy głównej= Maksymalna wartościowość pierwiastka grupy głównej= Cyfra na miejscu jednostek w numerze grupy głównej


Numer okresu=Liczba powłok elektronowych

2 3 2